Download Handboek requirements - Brug tussen business en ICT by Nicole de Swart PDF

By Nicole de Swart

Iedereen die te maken heeft met softwareontwikkeling kent het spanningsveld tussen enterprise en ICT. standards zijn daarbij een kritieke succesfactor. Hoe krijg je de juiste requisites boven water? Hoe deal with je de verwachtingen van de company? Hoe leg je de necessities eenduidig large? Hoe voorkom je scope creep? Deze en andere vragen staan in het Handboek standards centraal.

De auteur plaatst bestaande methoden en technieken in perspectief en geeft handvatten voor de praktische uitvoering ervan. In het boek geeft ze inzicht in de vele facetten van het vakgebied zoals de verschillende typen requisites, het requirementsproces, de belanghebbenden, de producten en de technieken. De auteur maakt hierbij gebruik van top practices op het gebied van standards improvement en specifications Management.

Het handboek is onmisbaar voor diegenen die necessities opstellen en managen. Door de diepgaande beschrijving, de vele voorbeelden en de praktische guidance is de stof direct toepasbaar in de praktijk.

Nicole de Swart is werkzaam als Senior specifications expert en adviseert revenue en non-profit organisaties bij het optimaliseren van hun requirementsprocessen. Ze geeft education at the activity aan medewerkers die necessities opstellen en heeft diversified opleidingen ontwikkeld. Als docent draagt ze haar kennis en praktijkervaring graag over op vakgenoten. Voor meer informatie over de auteur en dit boek zie www.Reaco.nl.
Recensie(s)

De Swart uit hoe belangrijk 'requirements' zijn. Logisch omdat het hier gaat om de benodigdheden en vereisten die het ICT-product (bijvoorbeeld software program) moet bevatten om zodoende te voldoen in kwalitatief opzicht. Met andere woorden: als het product onvoldoende kwaliteit biedt, heeft de organisatie er niets of weinig aan. De auteur legt nogal omstandig uit wat een ICT-product moet kunnen. En uiteraard vernemen we ook hoe de gevolgen kunnen zijn als het product niet op de vereisten (requirements) ingaat (foute investering!). In het boek wordt gedetailleerd uiteengezet welke processen er denkbaar zijn die de kwaliteit van het ICT-product vergroten. Het is geen gemakkelijk boek geworden. Voor specialisten in ICT en -ontwikkeling en binnen de ondernemingen zijn er vele aspecten van belang. De bedoeling van het boek snijdt ook zeker hout: te veel organisaties hebben tonnen tot miljoenen verloren bij foute beslissingen bij het aanschaffen van ICT-bedrijfsmiddelen. Derhalve een specialistisch, maar praktisch werk. Met talrijke schema's, een aantal bijlagen, waaronder een verklarende woordenlijst, een literatuuropgave en een check in. Verder wordt verwezen naar een vrij toegankelijke web site met onder meer informatie over opleidingen en aanvullend materiaal op dit boek.

R.J. Blom

Show description

Read Online or Download Handboek requirements - Brug tussen business en ICT PDF

Best software development books

Software Ecosystems: Understanding an Indispensable Technology and Industry

This article explains, from various views, how software program and the software program are various from different industries technologically, organizationally, and socially.

Using Aspect-Oriented Programming for Trustworthy Software Development

How to effectively enforce reliable computing projects utilizing aspect-oriented programming This landmark booklet fills a niche within the literature by way of not just describing the elemental strategies of reliable computing (TWC) and aspect-oriented programming (AOP), but in addition exploring their severe interrelationships.

Event Processing in Action

Opher and Peter,

Just obtained my replica of occasion Processing in motion and browse it although the weekend.
I could say that you just and Peter produced a real magnum opus. it truly is nice!

It will be learn by:
A) each seller that's constructing an EDA/CEP to promote; and
B) each software program engineer who's constructing an EDA/CEP software.

Your e-book is the development processing advisor for a few years to return.
Thank you and congratulations!

Magento Search Engine Optimization

Magento is a feature-rich, expert, open resource e-commerce software that gives retailers entire flexibility and keep watch over over the glance, content material, and performance in their on-line shop. you've gotten the main appealing Magento shop on the web with the main aggressive costs, yet with no viewers, you will fight to make major revenues.

Extra resources for Handboek requirements - Brug tussen business en ICT

Example text

Dat is nu eenmaal inherent aan een natuurlijke taal. Validiteit Requirements zijn valide als ieder requirement bijdraagt aan het beoogde bedrijfsdoel. Er hoeft dan geen tijd en energie gestoken te worden in overbodige functionaliteit. Uit onderzoek blijkt dat gemiddeld 45% van de ontwikkelde functionaliteit van een systeem nooit gebruikt wordt (The Standish Group, 2003). 37/634 Het is niet eenvoudig om kwalitatief goede requirementsspecificaties op te stellen. Hoofdstuk 15 Specificatietechnieken geeft praktische tips hiervoor.

Daarom loont het verlagen van het aantal fouten in de requirements zeker de moeite. De kosten om een requirementsfout te herstellen zijn laat in het traject vele malen hoger dan aan het begin van het traject (Grady, 1999). Davis (1993) heeft de relatieve herstelkosten op een rij gezet. Deze zijn weergegeven in Figuur 5. Figuur 5: De relatieve herstelkosten Uit Figuur 5 is af te lezen dat een fout die tijdens het opstellen van de requirements wordt ontdekt en hersteld vijf tot tien keer minder kost dan dezelfde fout die tijdens de realisatie wordt ontdekt en hersteld.

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat voor succesvolle softwareontwikkeling de requirements belangrijker zijn dan elk ander aspect. Dit komt omdat ze de basis vormen voor de softwareontwikkelen projectmanagementactiviteiten. 31/634 Figuur 4: Requirements als vertrekpunt Het zijn immers de requirements waaraan de te ontwikkelen software moet voldoen. Ontwikkelactiviteiten zoals ontwerpen, bouwen en testen nemen daarom de te implementeren requirements als vertrekpunt. Ook aan de opdrachtverstrekking en het projectplan liggen requirements ten grondslag.

Download PDF sample

Rated 4.56 of 5 – based on 3 votes